Hakkımızda

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuştur.
 
Birliğimiz koordinasyonunda Oda ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 7000 üyesi ile ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır. Kurul üyeleri, kendi sahalarında lider konumda olan iş kadınları, profesyonel yöneticiler, girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler ile bu sahada bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden ve girişimciliği destekleyen kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır.
 
Onursal Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olan Kurulun Başkanı, 17.09.2020 tarihinden bu yana Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’tür.
 
TOBB koordinasyonunda oda/borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olacak girişimcilerin, ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir.
 
Ayrıca, o ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o oda/borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisini aşamaz.
 
Vizyonu, nitelikli kadın girişimci, artan yaşam kalitesi, mutlu ve güçlü toplum olarak belirlenen Kurulun misyonu ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında da gelişmesine öncülük etmektir.