Kollektif Şirket İçin

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre;

Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış “dilekçe”, yetkili kişi tarafından imzalanmış ve “kuruluş bildirim formu” ve tüm ortakların imzalamış olduğu noter onaylı “şirket sözleşmesi” hazırlandıktan sonra kuruluş işlemlerine başlanır. Kuruluş işlemi şirket yetkililerin şirket unvanı altındaki imzalarını içeren “beyanname” ve “oda kayıt beyannamesi” ile birlikte ilgili ticaret odası ve ticaret sicilinden yapılır.