Vizyon ve Misyon

Vizyon

Kendini geliştirmeye açık ve girişimci olmak isteyen tüm kadınların, geleneksel iş modellerinin yanında, teknolojinin desteği ile hayallerindeki girişimciliklerini gerçekleştirmelerine aracılık ederek kadın girişimcinin sayısını arttırmak.

Misyon

İzmir İlinde ve Ege Bölgesi’nde kadın girişimcilik potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir.